KET

Visi nauji KET pakeitimai vienoje vietoje.

Kaip ir kaskart, taip ir šįkart įsigalioję Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimai sukėlė diskusijų bangą ir panašu, kad artimiausiu metu ji neatslūgs. Kad eismo dalyviams būtų aiškiau, pateikiame išsamią Kelių policijos parengtą apžvalgą, kurie KET straipsniai pasikeitė.

II skyriuje įvestos dvi naujos sąvokos (Organizuota dviratininkų grupė ir organizuota pėsčiųjų grupė) ir naujai apibrėžta sąvoka „Pagrindinis kelias“:

Pagrindinis kelias – kelias, pažymėtas kelio ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“, kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su kietąja danga (betono, asfalto danga, grindinys) kelio su biriąja danga (skaldos, žvyro danga) ar kelio be dangos (miško, lauko ir pan. kelio) atžvilgiu, o kelias su biriąja danga – kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su kietąja ar biriąja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAMS:

IV skyrius (Transporto priemonės vairuotojų pareigos ir reikalavimai)

► Draudžiama vairuoti transporto priemones neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse.

► Draudžiama įsiterpti tarp mokinio, besimokančio vairuoti mopedą, motociklą, triratį, bet kurios rūšies keturratį (išskyrus sunkųjį), ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus vairuojamų transporto priemonių. Mokymo metu mokinys privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais ir skiriamuoju ženklu „M“ liemenės priekyje ir ant nugaros. Tokią pat liemenę, tik su užrašu „VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS“, privalo vilkėti ir vairavimo instruktorius, lydintis mokinį motociklu. Jeigu vairavimo instruktorius mokinį lydi automobiliu, automobilis turi būti paženklintas pagal šių taisyklių atitinkamus reikalavimus.

V skyrius (Vairuotojų pareigos pėstiesiems)

► Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui arba tais atvejais, kai pėsčiųjų perėja iš vairuotojo vietos nėra gerai apžvelgiama, ir įsitikinti, kad pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti.

IX skyrius (Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams)

► Draudžiama keliuose vadelioti, joti, varyti gyvulius ar paukščius neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.

X skyrius (Eismo reguliavimo signalai)

► Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę ir degant draudžiamam šviesoforo signalui, tačiau prieš įvažiuodami į sankryžą jie privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, jei jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus trukdoma kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo kryptį jie kerta.
Atkreiptinas dėmesys, kad šis KET punktas pripažįstamas netekusiu galios 2020 m. sausio 1 d., t. y. reguliuojamose sankryžose ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtintų lentelių su žalia rodykle po šios datos neliks.

XI skyrius (Įspėjamieji signalai)

► Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi – ranka, prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu.

► Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą (stabdymą, susijusį su manevru) ir baigti tuojau pat po manevro (signalizuoti ranka galima baigti prieš pat manevrą). Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių. Posūkių šviesos signalai nerodomi įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu.

XIV skyrius (Transporto priemonių išsidėstymas kelyje)

► Vairuotojas, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus. Rekomenduojama, kad atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų ne mažesnis kaip per dvi sekundes nuvažiuojamas atstumas arba ne mažesnis kaip pusė spidometro parodymo pavertus metrais, pvz., kai greitis 70 km/val., atstumas turi būti ne mažesnis kaip 35 m, jeigu eismo sąlygos nereikalauja kitaip.

XV skyrius (Važiavimo greitis)

Ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti:

► lengvaisiais automobiliais, motociklais ir triračiais automagistralėse nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip 130 km/val. greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu, greitkeliuose nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip 120 km/val. greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/val. greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/val. greičiu;
► traktoriais ir savaeigėmis mašinomis keliuose su asfalto ar betono danga ar be jos – ne didesniu kaip 50 km/val. greičiu.

XVII skyrius (Sustojimas ir stovėjimas)

► Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas (išvažiuodamas) į (iš) kelkraštį (-io), neturi sukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams. Jeigu važiuojamosios dalies dešinėje yra įrengta dviračių juosta, sustoti ir stovėti leidžiama greta dviračių juostos.

► Sustoti ir stovėti draudžiama:
ant tiltų, viadukų, estakadų ir po jais, išskyrus atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai, taip pat tuneliuose;
pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas, o keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą, ir arčiau kaip 5 m atstumu už pėsčiųjų perėjų;
keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą, ir arčiau kaip 5 m atstumu už pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako.

XIX skyrius (Eismas per geležinkelių pervažas)

► Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją, eismo dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų, garso ir geležinkelio pervažos budėtojų (reguliuotojų) signalais. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė. Rekomenduojama, kad per geležinkelio pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų suaugęs asmuo (ne jaunesnis kaip 21 metų).

► Transporto priemonėms, kurių plotis didesnis kaip 5 m arba aukštis nuo kelio paviršiaus didesnis kaip 4,5 m (su kroviniu arba be jo), taip pat lėtaeigėms mašinoms ir mechanizmams, kurių greitis mažesnis kaip 8 km/val., važiuoti per geležinkelio pervažą leidžiama tik gavus geležinkelių infrastruktūros valdytojo leidimą.

► Eismo dalyviui draudžiama važiuoti per geležinkelio pervažą neįgaliųjų vežimėliu be lydinčio asmens.

XXVI skyrius (Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas)

► Važiuodami mopedu, motociklu, triračiu, visų rūšių keturračiais, vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti motociklininkų apsaugas (motociklininkų šalmus, akių apsaugos nuo sužeidimo priemones). Leidžiama važiuoti be motociklininkų apsaugų, jeigu mopedas, motociklas, triratis, bet kurios rūšies keturratis turi kėbulą (kabiną) ar įmontuotus stogo saugos lankus, kurių paskirtis apsaugoti vairuotoją, keleivį nuo smūgių, ir yra įrengti saugos diržai.

► Vairuotojas privalo pasirūpinti stovinčioje transporto priemonėje esančių gyvūnų augintinių saugumu ir užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų vežami tokiu būdu, kad netrukdytų vairuoti, nesusižalotų ir nesužeistų transporto priemonėje esančių eismo dalyvių, jei transporto priemonė būtų staigiai stabdoma.

XXVII skyrius (Krovinių vežimas)

► Draudžiama motorine transporto priemone tempti ne motorinių transporto priemonių priekabas.

XXIX skyrius (Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui)

► Jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie eismo įvykį nukentėjusiajam, o jeigu tai neįmanoma, – policijai.

PĖSTIESIEMS:

VI skyrius (Pėsčiųjų pareigos)

► Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

► Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.

► Užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn, pėstieji, atsižvelgdami į tai, kurioje važiuojamojoje dalyje jie yra, privalo baigti pereiti ją arba sustoti saugumo salelėje.

DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS:

VIII skyrius (Reikalavimai dviračių vairuotojams)

► Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas (vežamas) keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.

► Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako, dviračių juostos, kelkraščio nėra arba jais važiuoti negalima (duobėti ir pan.), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus šių taisyklių 106 punkte numatytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/val.), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

► Dviračio vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis dviratį, jei eismo sąlygos to reikalauja.

► Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.

► Dviračio vairuotojas, norėdamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas, privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.

► Dviračio vairuotojui dviračio juosta leidžiama važiuoti tik ta pačia kryptimi, kuria vyksta kitų transporto priemonių eismas gretima eismo juosta.

► Dviračių vairuotojams draudžiama važiuoti pėsčiųjų perėjomis.

► Organizuota dviratininkų grupė gali važiuoti važiuojamąja dalimi.

► KET numatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi motorinių dviračių vairuotojams.

Kad nieko nepamirštumėte ir nepraleistumėte, pateikiame jums visas 15 Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme numatytų naujovių, kurios įsigalioja liepos 1 dieną.

1. Girtumas prie vairo

Pasikeitė neblaivumo sąvoka, kurioje nustatomi ir nauji subjektai: taksi automobilių ir motociklų vairuotojai neblaiviais bus laikomi nuo 0,2 promilės.

Garsusis nulio promilių įstatymas įsigalios dar po pusmečio, 2015 metų sausio 1 dieną.

2. Panaikinta girtiems ir teisių neturintiems vairuotojams buvusi nuolaida

Anksčiau tiems, kurie įkliuvo neblaivūs ir neturėdami teisės vairuoti, buvo palikta didelė lengvata – susimokėję baudą jie galėjo gauti teises nors ir kitą dieną.

Dabar jiems įvestas metų trukmės bandomasis laikotarpis – vairuotojo pažymėjimą gauti leidžiama ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos.

Tas pats taikoma įkliuvusiems neblaiviems vairuotojams, įskaitant ir traktorių ar kitų žemės ūkio mašinų vairuotojus, kurie norėtų gauti kitos kategorijos teises.

3. Be vairuotojo pažymėjimo – 10 metų

Nuo šiol įvesta itin griežta bausmė užkietėjusiems taurelės mėgėjams.

Žmogui, iš kurio teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, vairuotojo pažymėjimas gali būti grąžinamas tik po 10 metų.

Tokia pat bausmė galioja ir tiems, iš kurių teisės dėl bet kokių priežasčių buvo atimtos tris kartus.

4. Po avarijos techninė apžiūra automatiškai panaikinama

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros (TA) galiojimas bus panaikinamas, kai transporto priemonė ar jos priekaba sugadinama eismo ar kitokio įvykio metu ir ji neatitinka techninių reikalavimų.

Įstatyme pakankamai aiškiai apibrėžta, dėl kokių sugadinimų TA atimama. Tai deformuotas statramstis, lonžeronas ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos ar pakaba, arba kai suveikė oro pagalvių sistema.

5. Techninės apžiūros kortelę galės atimti pareigūnai

Bene daugiausiai atgarsių susilaukusi naujovė – pareigūnai, kuriems suteikta teisė tikrinti transporto priemonių techninę būklę, galės panaikinti techninės apžiūros galiojimą.

TA kortelės bus galima netekti dėl devynių priežasčių:

– neveikia pagrindinis stabdys (vairuotojas juo negali sustabdyti transporto priemonės);

– neveikia vairo mechanizmas (vairuotojas negali juo valdyti transporto priemonės);

– netvarkingas transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas;

– lyjant, sningant arba esant rūkui vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas;

– tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimosios, rūko, tolimosios šviesos) priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienam galiniam gabarito žibintui neveikia avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo;

– transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180 laipsnių vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas mažesnis negu nustatyta techniniuose reikalavimuose;

– žiemos sezono metu automobilis, kurio bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, ir (ar) jo priekaba (jei priekaboje įrengti stabdžiai) eksploatuojamas su padangomis, kurios neskirtos važiuoti žiemą, transporto priemonė vasaros sezono metu eksploatuojama su dygliuotomis padangomis arba protektoriaus rašto gylis mažesnis nei nustatyta techniniuose reikalavimuose.

– transporto priemonės žibinte panaudotas transporto priemonės gamintojo nenumatytas šviesos šaltinis;

– stovinčios motorinės transporto priemonės su dirbančiu varikliu skleidžiamo triukšmo lygis viršija Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše nurodytus dydžius.

6. Nauja registracijos tvarka

Šis reikalavimas labai aiškus, bet jis neabejotinai sukels daug problemų perkantiems Lietuvoje iki šiol nebuvusį registruotą automobilį.

Nuo šiol privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra turi būti atlikta iki transporto priemonės įregistravimo.

7. Automatinis išregistravimas

Viena iš svarbiausių naujienų – nuo šiol automobilio TA ir privalomuoju draudimu nepasirūpinę vairuotojai rizikuoja netekti teisės savo automobiliu naudotis.

Jei neatlikta transporto priemonės arba jos priekabos privalomoji techninė apžiūra, ji neapdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesumokėti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, sustabdomas leidimas tokiai transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme.

Per 90 dienų nepašalinus priežasčių, panaikinamas leidimas šiai transporto priemonei arba priekabai dalyvauti viešajame eisme ir ji išregistruojama, o valstybinio registracijos numerio ženklai pripažįstami negaliojančiais ir privalo būti nedelsiant grąžinti „Regitrai“.

Automobilis gali būti išregistruojamas ir dar vienu atveju. Draudimo įmonei nustačius, jog eismo įvykio metu nukentėjusiam trečiajam asmeniui transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga, jos registracija panaikinama ir ši transporto priemonė netenka teisės sugrįžti į mūsų šalies viešąjį eismą.

8. Vienkartinis leidimas

Nuo šiol įstatymu apibrėžta, kaip nuvežti automobilį į TA stotį, jei apžiūros galiojimas pasibaigęs.

Transporto priemonių ir jų priekabų, kurių TA dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, savininkai arba valdytojai, gali gauti ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į TA įmonę privalomosios techninės apžiūros atlikti.

9. Nauji reikalavimai dviratininkams

Griežtų reikalavimų dviratininkams sąrašas labai ilgas, bet svarbu tai, kad dauguma naujųjų reikalavimų netaikomi važinėjantiems dviračių takais.

Keliu leidžiama važiuoti tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu.

Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.

Važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Abiejų kartu – ir liemenės, ir žibintų – naudoti nebūtina.

Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

Nepilnamečiai dviračio vairuotojai arba keleiviai iki 18 metų, važiuodami keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmus.

Vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti su šalmu, tačiau neprivaloma.

Nuo šiol važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų, o išklausiusiems Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims.

Prižiūrint suaugusiajam važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

10. Kaip turi atrodyti ryški liemenė?

Anksčiau nebuvo aišku, kaip turėjo atrodyti ryški, šviesą atspindinti liemenė, tačiau dabar jau aišku, kokias liemenes turėtų nusipirkti arba kaip turėtų atrodyti specialiai pasiūtos liemenės.

Ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais – tai geltonos, oranžinės ar raudonos spalvos liemenė arba kitas viršutinės kūno dalies (nuo kaklo iki juosmens) drabužis su iš visų pusių kitiems eismo dalyviams matomais šviesą atspindinčiais elementais.

11. Sugedus automobiliui atšvaito nebeužteks

Iki šiol sustojus naktį tamsiame kelyje buvo galima išlipti ir turint tik atšvaitą, bet nuo šiol to nebeužteks.

Bet kokios transporto priemonės vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs privalės vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Tai reiškia, kad privaloma liemenė, o ne atšvaitas.

12. Galingiausiems keturračiams reiks ir motociklo teisių

Pagal iki šiol galiojusį reglamentavimą, galinguosius keturračius vairuoti pakako B kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Bet nuo šiol numatyta, kad teisę vairuoti galinguosius keturračius suteikia A ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimas.

Be to, galingieji keturračiai turi būti registruojami „Regitroje“ ir jiems leidžiama važinėti tik mūsų šalies eisme.

13. Profesionalų vairuotojo pažymėjimas – penkiems metams

Dešimčiai metų išduodamame vairuotojo pažymėjime, teisė vairuoti C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E kategorijos transporto priemones galios ne ilgiau kaip penkis metus nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos.

Tai reiškia, kad nors pats pažymėjimas galios 10 metų, vairuotojo pažymėjime prie šių kategorijų bus įrašomas ne ilgesnis kaip penkių metų atitinkamos kategorijos galiojimo laikas, todėl norint išlaikyti teisę vairuoti sunkųjį transportą, reiks pasikeisti vairuotojo pažymėjimą.

14. Nauja transporto priemonė

Įvesta nauja sąvoka „motorinis dviratis“. Tai transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val.

Tačiau kol kas nėra aišku, kokie nauji reikalavimai ar prievolės atsiras tokių dviračių vairuotojams.

15. Priverstinis automobilio nuvežimas

Jei jūsų automobilis trukdo, nuo šiol jis gali būti priverstinai nuvežamas net jei nepadarėte pažeidimo.

Priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į kitą vietą iš vietų, kuriose leidžiama transporto priemonėms stovėti, jei trukdo šitas vietas valyti ir tvarkyti savivaldybės vykdomosios institucijos prašymu. Šiuo atveju transporto priemonės savininkas ar valdytojas neatlygina išlaidų, susijusių su transporto priemonės priverstiniu nuvežimu.